Skip to main content

APEX 23.1 heeft weer vele nieuwe features en verbeteringen t.o.v. de vorige versies, waardoor ontwikkelaars nog beter in staat zijn om robuuste en moderne applicaties te ontwikkelen. Hieronder een samenvatting van de nieuwe mogelijkheden.

Template Components

Introductie van Template Components, een nieuw Plug-in type voor het bouwen van herbruikbare gebruikersinterface componenten. Deze componenten kunnen zelfstandig worden weergegeven als Regions die één of meerdere rijen gegevens tonen, en kunnen ook binnen Reports worden gebruikt als gedeeltelijke componenten voor een kolom.

PWA Push Notifications

Eenvoudig Push Notifications maken. Stuur eenvoudig meldingen naar desktop- en mobiele gebruikers die zich hebben aangemeld om pushmeldingen te ontvangen.

Gemoderniseerde Object Browser 

De Object Browser was duidelijk aan vervanging toe. Het biedt nu een toegankelijkere en gestroomlijnde gebruikerservaring, waarmee het beheer van database-objecten eenvoudiger is dan voorheen.

Verbeteringen in Page Processing 

Groepeer (Execution Chains) een reeks Page Processes om de verwerking naar de achtergrond te verplaatsen als Background Execution of de onderhoudbaarheid te verbeteren. Ook kan de status en voortgang van Processing worden gemonitord.

Verbeteringen in REST Data Sources 

REST Data Sources zijn bijgewerkt om meer controle te bieden over bron discovery en reacties.

Betere Process ondersteuning voor REST en Swagger/OpenAPI ondersteuning.

Algemene verbeteringen in de Builder 

  • Pagina’s kopiëren vanuit Create Page.  Maak snel kopieën van pagina’s vanuit de huidige applicatie of andere apps rechtstreeks vanuit de Create Page-wizard.
  • Save en Run vanuit code-editor. Voer pagina’s in Page Designer direct uit vanuit een code-editor zonder deze te sluiten
  • Contextgevoelige hulp. Koppelingen naar de documentatie in APEX Builder-applicaties zijn bijgewerkt om betere documentatie resultaten te krijgen.
  • Vriendelijke URL’s in Builder. De APEX Builder is bijgewerkt om gebruik te maken van vriendelijke URL’s, als voorbereiding op toekomstige mogelijkheden voor de Builder als PWA.
  • Updates voor plug-inattributen. De itemplug-in-infrastructuur is uitgebreid om 25 attributen te ondersteunen, in plaats van 15. Het is nu ook mogelijk om groepen te definiëren.
  • Ondersteuning voor Property Graphs. Oracle Database 23c ondersteunt Property Graphs met nieuwe SQL-syntaxis. Je kan nu o.a. APEX Pages rechtstreeks op een Property Graph baseren.
  • Integratie van SQL Developer Web. Open SQL Developer Web rechtstreeks vanuit het SQL Workshop-menu in de menubalk.

Overige verbeteringen

Tenslotte zijn er nog verbeteringen in APEX Administration, Universal Theme en het Approvals Component.

Voor een volledige beschrijving met videos zie ook: https://apex.oracle.com/en/platform/features/whats-new-231/