Skip to main content

APEX World 2018.

Welcome on board….

Op het grootste APEX-only evenement ter wereld! Op 22 en 23 maart a.s. bent u van harte welkom in Rotterdam op het cruise­schip SS Rotterdam. Als bestuurs­lid van de nl.OUG, de Neder­landse Oracle User Group ben ik trots om mede­verant­woorde­lijk te zijn voor het organi­seren van dit jaar­lijkse event, en hoop ik u en zo’n 400 tot 500 deel­nemers uit binnen- en buitenland te ontvangen. Het is alweer de 9e keer dat het nl.OUG dit grote Oracle APEX-evenement organiseert en het zal net zoals vorige jaren spec­taculair worden. Als APEX-gebruiker mag je deze boot niet missen.

ir. Learco Brizzi
Senior Oracle Consultant
T: +31 (0)6-50633145
E: lbrizzi@itium.nl

Kennis, inspi­ratie, eigen input en net­werken

Kom alles te weten over de nieuwe 5.2 versie van APEX, laat je uit de eerste hand infor­meren door key­notes van het ontwik­kel­team van APEX en volg paral­lel­ses­sies. Deel je kennis met andere APEX-­gebruikers en kom in contact met nieuwe mensen die interes­sant zijn voor je netwerk. Een aanrader is ook de Open Mic Night op donder­dagavond 22 november. Je kunt je laptop mee­nemen en tussen 20.00 en 22.00 uur je eigen werk laten zien, inspi­ratie opdoen en APEX-kennis met elkaar uitwis­selen.

Ook voor aan­stor­­mend talent

Vanuit Itium vinden we het belang­rijk om al in een vroeg stadium in contact te komen met de nieuwe gene­ratie van aan­komende IT’ers en begrijpen hoe we steeds sneller kunnen ontwik­kelen.
Dat is waarom ik op de tweede dag namens Itium als docent aan­wezig ben bij de zoge­naamde “Student Track”. Deze is speciaal opgezet om (informatica)­studenten kennis te laten maken met APEX en deze oplossing te positioneren als krachtige ontwik­keltool. Naast het snel ontwik­kelen van breed inzet­bare (web-)­applica­ties ligt de nadruk hierbij ook op de gebruikers­ervaring (UX) en het onder­zoeken hoe via API’s APEX aan externe services kan worden gekoppeld.

Neem Contact Met Ons Op

Graag komen wij in contact. Bel of mail om nader kennis te maken.

ir. Bauke den Otter
Senior BI & Data specialist
T: +31 (0)6-24700066
E: botter@itium.nl

Gerda Ackermann
Sourcing
T: +31 (0)6-11164731
E: gackermann@itium.nl

ir. N. Klaver
Senior Oracle Consultant
E: nklaver@itium.nl

V. Bax
Senior Oracle Consultant
E: vbax@itium.nl

A. Aten
Senior Oracle Consultant
E: aaten@itium.nl