Skip to main content

Veel gemeenten in Nederland werken met APEX, de low-code tool van Oracle. Itium is al zo’n twintig jaar betrokken bij verschillende projecten en recent kwam daar een nieuwe opdracht bij. Een grote Nederlandse gemeente vroeg Itium om het Opleidingen Volgsysteem te moderniseren. Aanleiding voor deze vraag was de nieuwe privacywetgeving en een aantal nieuwe wensen. Voor een aantal interne systemen gebruikte de gemeente softwareversies die niet meer volledig aan deze wetgeving kon voldoen. Naast de wens om een veilige applicatie te ontwikkelen, wilde de gemeente ook graag een applicatie die makkelijker in gebruik was en waarin de autorisatie beter was geregeld. Want vooral dit laatste nam teveel tijd in beslag. 

Opleidingen Volgsysteem 

Bij de gemeente werken ruim 4000 collega’s. Ieder met een eigen specialisatie en expertise. Om goed in beeld te hebben welke expertise aanwezig is en welke (vervolg) opleidingen nodig zijn, is er een opleidingenvolgsysteem ontwikkelt. Met deze applicatie is eenvoudig te zien wanneer collega’s opnieuw een examen moeten afleggen, een certificaat moeten vernieuwen voor nu en in de komende tijd, per medewerker, per afdeling en functie. De gemeente was toe aan een modernere applicatie en vroeg aan Itium om hiermee aan de slag te gaan. 

afbeelding opengeklapte laptop met stapel boeken

 

Autorisaties geregeld via Active Directory

Wie krijgt, welke rechten? Dit is een vraag die speelt in veel organisaties. In de meeste gevallen mag een leidinggevende van een afdeling de planning inzien en hoe dit op persoonsniveau is geregeld. Maar hoe zorg je er dan op eenvoudige wijze voor dat alle leidinggevende de juist rechten krijgen? In het verleden was dit een handmatig proces en daarmee een kwetsbaar proces. Omdat ook persoonlijke gegevens in het Opleidingen Volgsysteem worden opgeslagen, zoals een kopie van het rijbewijs is een veilig systeem van groot belang. het mag niet zo zijn dat door een handeling, uitgevoerd op de verkeerde manier, rechten in verkeerde handen vallen. Itium heeft dit opgelost door het autoriseren te automatiseren. 

Het nieuwe Opleidingen Volgsysteem is gekoppeld aan Active Directory. Dit is een protocol ontwikkelt door Microsoft en afgeleid van LDAP. In veel grote organisaties wordt dit ingezet om al bij het inloggen eenvoudig en snel rechten te controleren. In de nieuwe applicatie is een koppeling gemaakt o.b.v. Active Directory. Het opleidingevolgsyseem kan de de gegevens van Active Directory uitlezen en weet daarmee welke rechten een persoon heeft o.b.v. afdeling en functie. En daarmee is ook de autorisatie binnen de applicatie meteen geregeld. Het mooie aan deze oplossing is dat wanneer een collega bijvoorbeeld een nieuwe functie krijgt of wisselt van afdeling, deze wijzigingen ook automatisch worden doorgevoerd in het Opleidingen Volgsysteem. Er zijn geen handmatige handelingen meer nodig en op die manier is een tijdrovende klus geschrapt uit het proces. 

Volgende project 

De nieuwe tool voldoet weer volledig aan de privacywetgeving, is hoogstaand op het gebied van security en daarnaast is de wijze van autoriseren nu nog eenvoudiger geregeld. Dit is de gemeente zo goed bevallen dat er gelijk een nieuwe opdracht bij is gekomen. Na het opleidingenvolgsyseem, mag Itium nu ook aan de slag met het risicomanagementsysteem. Een mooie opdracht waar ook security veel aandacht krijgt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit systeem gemeentebreed zal worden gebruikt.

Meer weten over Oracle APEX? 

Wil je meer weten over Oracle APEX of ben je benieuwd of jouw organisatie geschikt is voor een low-code applicatie? Plan geheel vrijblijvend een afspraak in, dan denken we graag met je mee.