Skip to main content

Quick Start

Snel een goed overzicht van kansen.

MET DE QUICK START KRIJG JE IN 4 SESSIES EEN GOED OVERZICHT VAN KANSEN VOOR JOUW BEDRIJF EN EEN TOEKOMSTBEELD.

Met de Quick Start krijg je een helder beeld van de groeimogelijkheden die realiseerbaar zijn met de juiste software en wat daarvoor nodig is. Geen eindeloze vergaderingen, een half jaar onderzoek en een onleesbaar rapport. In een aantal sessies brengen we de opties en mogelijke knelpunten in kaart en bepalen de beste digitale oplossing.

QUICK START

Succes begint met een ambitieuze doelstelling. Wij maken jouw ambitie behapbaar en uitvoerbaar en vertalen dit naar een praktische succesroute. De Quick Start is gericht op missie, verbeter potentieel, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Na de Quick Start is het hoe, wat en waarom duidelijk in de vorm van een concreet plan van aanpak. In dit plan vind je wat een nieuwe applicatie oplevert, wat de scope is en aan wat voor investering gedacht moet worden. Met dit document heb je het ideale uitgangspunt voor het nemen van een go/no-go beslissing en communicatie met andere partijen zoals development partijen.

1

Sessie 1: The big picture

Snel een goed overzicht van jouw kansen
2

Sessie 2: Functionaliteit bepalen

Wat moet jouw applicatie precies doen?
3

Sessie 3: De scope van een MVP

Een werkbare eerste versie
4

Sessie 4: De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit met deze applicatie
Vraag de Quick Start aan

Sessie:

01.THE BIG PICTURE

We beginnen met het grote plaatje. Hoe is de situatie nu en hoe ziet de gewenste situatie er uit? Als er meerdere interessante ideeën en opties zijn bespreken we welke het beste past bij de bedrijfsdoelen en de status quo, daarmee zorgen we voor heldere keuzes.  We bepalen samen een duidelijk doel voor de nieuwe applicatie en maken de voordelen inzichtelijk. Dit geeft een duidelijk overzicht op strategisch niveau over de inzet van de nieuwe applicatie, hoe het past in de bestaande processen en welke medewerkers, afdelingen en eventueel andere systemen betrokken zijn bij de oplossing.

Het resultaat

Een helder zicht op het meest kansrijke idee. Daarnaast de voordelen ten opzichte van de huidige situatie en wat de applicatie in hoofdlijnen moet doen. Uiteraard is aansluiting bij andere processen binnen de organisatie ook behandeld.

Sessie:

02. FUNCTIONALITEIT BEPALEN

Wat gaat deze applicatie precies doen? Kortom, het opdelen van de toekomstige applicatie in steeds kleinere delen. Hierin onderscheiden we verschillende gebruikersgroepen. Speciale aandacht heeft de uitwisseling/afhankelijkheid met andere systemen.

Resultaat

De functionaliteit van het systeem opgedeeld in overzichtelijke bouwstenen.

Sessie:

03.SCOPE BEPALEN VAN EEN MVP

Het is verstandig om in eerste instantie de applicatie en het project zo klein en overzichtelijk mogelijk te houden. Daarom  kijken we welke functionaliteit echt nodig is om een werkbare eerste versie te krijgen. Dit wordt MVP genoemd: Minimal Viable Product.  Het  voordeel van deze manier van werken is dat de initiële investering, en daarmee ook het risico, zo klein mogelijk gehouden wordt. Ben je er klaar voor om de applicatie te laten ontwikkelen? Dan zorgt focus op de MVP voor een snelle livegang, waardoor ook snel feedback verzameld kan worden en waar nodig bijgestuurd kan worden.

Resultaat

Helder hebben welke functionaliteit minimaal ontwikkeld moet worden om tot een praktisch werkbare eerste versie te komen.

Sessie:

04.DE TOEKOMST

Na afloop van deze sessies hebben wij een goed beeld van de kansen voor jouw bedrijf, maar ook de impact en het investeringsniveau. We gaan tijdens een presentatie in op deze vragen en gaan het gesprek aan met de betrokkenen. Maar het mooiste is het doorkijkje naar de toekomst, als je de beschreven situatie tot leven brengt. Daarmee wordt alle theorie ineens levend en dat maakt het makkelijker om keuzes te maken.

Resultaat

Een duidelijk beeld schetsen van de situatie met een werkende applicatie.

Begin altijd bij het begin

MAAK EEN GOEDE START VOOR JOUW INNOVATIE

Vraag de Quick Start aan