Skip to main content

Zo, dat was niet mis wat er de afgelopen tijd over softwarereuzen werd gepubliceerd. En een van deze reuzen was Oracle. Klachten over licenties, audits en torenhoge boetes hebben ervoor gezorgd dat CIO’s van de grootste bedrijven in Nederland de noodklok luiden. Als bedrijf dat veel met Oracle werkt, moesten ook wij ons even achter de oren krabben. Dit is geen goede PR voor IT giganten.

Op maandagochtend bespraken wij op kantoor het artikel, en wij hebben toch ook een ander gevoel over het werken met Oracle en Microsoft. Al bijna 20 jaar gebruiken wij de software, die in onze ogen een middel is en geen doel, om ondernemers te helpen met hun digitale transformaties. We zetten het in als we denken dat de ondernemer baat heeft bij de mogelijkheden, en de kosten van de software in relatie staan tot een positieve businesscase. 

Onduidelijke structuur

En daar ligt de pijn in het artikel, de kosten van de software. De mogelijkheden met Oracle zijn zo uitgebreid dat het doordrongen is tot in de haarvaten van onze samenleving, ja echt, 15 miljoen mensen in Nederland werken met Oracle, veel van hen weet dat niet, het zit namelijk in heel veel alledaagse applicaties verwerkt. Dat komt omdat het dusdanig efficiënt en flexibel is dat je bijzondere oplossingen kunt maken met de software. Echter de kosten van deze software zijn voor grote bedrijven vaak onoverzichtelijk. Dat fenomeen is niet onbekend in grote IT-architecturen die bij voorbaat ingewikkeld en complex zijn. De software daaraan gekoppeld is ook vaak moeilijk terug te vinden en zodra een softwareleverancier dan gaat auditen, vinden ze altijd wat. 

Heldere infrastructuur, heldere kosten

Het artikel beschrijft een werkwijze van o.a. Oracle en Microsoft na het afronden van een dergelijke audit. Er wordt geschreven over boetes, dreigementen en onwil tot compromis, zaken die wij zeker afkeuren, maar in onze cases niet herkennen. Wij ontwerpen voor onze klanten heldere infrastructuren die overzichtelijk zijn in opzet en kosten, anders beginnen we er gewoon niet aan. Het belang en het doel van de ondernemers staat immers voorop. 

Samensmelting Oracle en Microsoft

Gelukkig zien wij dat bijvoorbeeld Oracle ook meer transparant wordt, het bedrijf biedt een cloudoplossing met oneindig veel mogelijkheden. Daaraan is een heldere prijsstelling gekoppeld, waardoor je direct inzicht krijgt in kosten zodra je meer mogelijkheden gaat gebruiken. Dit zorgt er wel voor dat je wat intensiever met Oracle gaat werken en je daar meer afhankelijkheid krijgt, maar ook daar is Oracle en Microsoft op aan het voorsorteren. Na jarenlang elkaar te beconcurreren, hebben ze eerder dit jaar een partnership aangekondigd waarmee ze oplossingen van beide partijen beter kunnen samensmelten.

Meer mogelijkheden dan ooit

Onze wereld kan niet meer zonder software en als ondernemer wil je gebruik maken van innovatieve oplossingen en een transparante opzet zonder verrassingen. Juist door de recente ontwikkelingen zoals cloudoplossingen krijg je als ondernemer steeds meer te kiezen en meer inzicht. Je betaalt wat je afneemt en weet waar je voor kiest. In onze ogen zijn de ‘gijzelingssituaties’ die ontstaan tussen grote bedrijven en software giganten conflicten die deze tijd ontgroeien. Voor een ondernemer in het MKB zijn er juist meer mogelijkheden dan ooit om toegang te krijgen tot software die voorheen onbetaalbaar was, met dank aan de software reuzen.