Skip to main content

iPeda

iPeda helpt bij het beheren en structureren van bedrijfsprocessen en informatie.

iPeda bestaat uit onderdelen die geïntegreerd samenwerken

WORKFLOW MANAGEMENT
DOCUMENT MANAGEMENT
APPLICATIE INTEGRATIE
LOW-CODE DEVELOPMENT
E-MAIL INTEGRATIE
DATA
INTEGRATIE

Waarom iPeda?

Versnel digitale transformatie.

Digitale transformatie is een hot topic. Wat wij ermee bedoelen is het maximaal gebruiken maken van IT middellen in de uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Veel processen zijn al geautomatiseerd, denk aan boekhouding, urenregistratie en CRM. Maar daarnaast zijn er ook veel processen die afhankelijk zijn van e-mail, excel lijstjes, documenten en losse werkafspraken. Dit is niet optimaal in termen van schaalbaarheid, kwaliteit en efficiency.

iPeda lost dit probleem op met een aantal onderdelen die integraal kunnen samenwerken. Bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd en omgezet in executable workflows. Dit levert de nodige transparantie.

Reeds geautomatiseerde stappen kunnen middels koppelingen met bestaande systemen hierin opgenomen worden. Het samenbrengen en structuren van data zoals documenten en e-mails op één plek vereenvoudigd de uitvoering van handmatige stappen.    

iPeda maakt het mogelijk om – zonder vervanging van bestaande systemen – sterke verbeteringen te realiseren in de procesvoering en digitale transformatie een stap verder te brengen.

Werk beter samen met klanten, partners en toeleveranciers.

Het goed laten samenwerken van klanten, partners en toeleveranciers kan een complex geheel zijn.

Het kan leiden tot veel communicatie rond de uitvoering en de administratie van het proces. Heen en weer mailen over status. Wachten op een update van de één of bevestiging van de ander. Grip ontbreekt omdat niet iedereen het volledige overzicht heeft en er niet voor alle betrokken partijen centraal inzichtelijk is wat de status van een traject of proces is. Dit probleem wordt groter naarmate er meer externe partijen zoals toeleveranciers, klanten en partners bij betrokken zijn. 

Met het werken volgens een workflow – gedetailleerd of meer op mijlpalen georiënteerd – ontstaat er meer grip op de uitvoering. Er ontstaat centraal overzicht en voor alle betrokken partijen is de status duidelijk. Taken worden automatisch toebedeeld aan de juiste partijen en personen en deadlines worden proactief bewaakt.  

iPeda maakt samenwerking eenvoudiger en prettiger voor alle betrokken partijen.

Voldoen aan de eisen en efficiënter werken.

Voldoen aan alle eisen die opgelegd worden vanuit overheid, klanten of toezichthouders kan lastig zijn.

Hoe organiseer je, op een efficiënte manier, dat je aantoonbaar voldoet aan alle eisen? Processen zijn veelal wel gedocumenteerd maar hoe voorkom je dat alle regels verzanden in een papieren tijger? Met iPeda kunnen we compliance processen modelleren als executable workflows. Dit slaat twee vliegen in één klap. Het maakt het proces efficiënter en de audit ervan eenvoudig.

Met executable workflows wordt er daadwerkelijk gewerkt volgens de afgesproken procedures. Met audit en track & trace functionaliteit kan vastgelegd worden wie welke stap wanneer met wat heeft uitgevoerd. Hierdoor kan bij een audit eenvoudig aangetoond worden dat er volgens de afspraken gewerkt wordt.

Uitvoering wordt verder ondersteunt en efficienter door automatische dossiervorming waardoor alle benodigde informatie – typisch documenten en e-mail – direct voorhanden is.

Verzamel de data en neem betere beslissingen.

Datagedreven werken, het sturen op basis van feitelijke data, verhoogt de kwaliteit van beslissingen en daarmee de bedrijfsvoering. Maar hoe kom je aan deze waardevolle data?

Met iPeda worden bedrijfsprocessen gestroomlijnd en omgezet in executable workflows. Dit levert een schat aan feitelijke – gedetailleerde en real time – data over het verloop van deze processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doorlooptijd per processtap.

De data die vastgelegd wordt maakt het mogelijk om de actuele situatie te monitoren, meer lange termijn trends en ontwikkelen te ontdekken en geavanceerde analyse methode maken het zelfs mogelijk vooruit te kijken.

iPeda Platform

iPeda Modeller & iPeda Engine

Workflow Management

Bedrijfsprocessen modelleren als workflows en tot leven brengen.

Bedrijfsprocessen grafisch gemodelleerd

Bedrijfsprocessen modelleren we grafisch volgens de ISO BPMN 2.0 standaard als workflows. We leggen op een systematische, gestandaardiseerde manier vast in welke stappen het werk wordt verricht. Van elke stap in het proces is het helder welke taak door welke rol uitgevoerd kan worden. Het model  zorgt voor een gemeenschappelijk en voor iedereen inzichtelijk beeld van de bedrijfsprocessen.

Van simpel tot uitgebreid

De mate van detail en de scope kan variëren al naar gelang het doel en praktisch nut. Zo kan een workflow cross-channel zijn (web, mobile, API, handmatig). Betrekking hebben op slechts één deel van de eigen organisatie of ook de taken en rollen van partners, klanten en leveranciers bevatten.

Automatiseer het proces

Workflow modellen  kunnen met de iPeda engine opgestart worden. Het voert de regie en zorgt ervoor dat  taken automatisch volgens de afspraken in de workflow toebedeeld of direct uitgevoerd worden.

iPeda cliënt & iPeda Portal

Werk automatisch georganiseerd

iPeda cliënt en iPeda Portal zijn de interfaces voor eigen medewerkers respectievelijk klanten, partners en toeleveranciers. Deze kunnen uitgebreid worden met specifieke functionaliteit om het uitvoeren van taken te vereenvoudigen.

Out of the box Inzicht en overzicht van werkzaamheden

Out of the box bieden de interface automatisch een up-to-date overzicht van de taken, workflows, en deadlines van de gebruiker. Dit geeft de noodzakelijke transparantie in het procesverloop, werkt prettig en verhoogt de kwaliteit en efficiency van het bedrijfsproces.

Document en e-mail integratie

De iPeda cliënt is uitbreidbaar met e-mail en document services. Deze bieden krachtige functionaliteit bij het uitvoeren van taken waarbij documenten en e-mails een rol spelen. Functionaliteit bestaat onder andere uit:

  • Versiebeheer
  • Automatische dossiervorming van documenten en emails
  • Verrijken van documenten en e-mail met metadata
  • Snel doorzoekbaar maken van de informatie
  • Genreren van documenten en e-mail op basis van sjablonen
  • Slim delen van documenten met link of QR code

En meer...

De iPeda cliént is uitbreidbaar en te koppelen met andere systemen en data. Koppeling met bijvoorbeeld google maps kan geografische data inzichtelijk maken.

iPeda management console

Schat aan data

Management console geeft inzichten op basis van realtime en historische data over het procesverloop.

Realtime & Predictive inzichten

Met realtime inzichten kunnen lopende taken en workflows gemonitord worden waardoor risico’s, zoals deadlines die in gevaar komen, tijdig gesignaleerd worden.

Met geavanceerde analysemethoden kan nog een stap verder gegaan worden en voorspellende of predictive inzichten gegeven worden om risico’s uberhaupt te voorkomen.

Continu verbeteren

Historische gegevens kunnen een patroon of trend zichtbaar maken op basis waarvan meer op data gebaseerde beslissingen en verbeteringen door te voeren zijn in het proces. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het continue structureel verbeteren.

Case

Case Intures

Ingenieursbureau Intures voert voor haar klanten allerlei inspecties uit aan apparaten en geeft keuringsrapporten af.

Intures gebruikt iPeda voor het borgen van het keuringsproces en zet het strategisch in als kwaliteitsstempel richting opdrachtgevers. Keuringsrapporten en data zijn voor opdrachtgevers via het klantenportaal overzichtelijk in te zien. Via e-mail worden automatisch notificaties verstuurd voordat termijnen aflopen. Op deze manier verzorgt intures ook de gehele administratie voor haar opdrachtgevers.

Intures had als speciale wens om locatiegegevens aan dossiers te kunnen koppelen en deze middels een kaart inzichtelijk en benaderbaar te maken.

Applicatie & Data integratie

Applicatie & Data integratie

iPeda biedt technisch uitgebreide mogelijkheden om data of applicaties te integreren en op die manier met andere systemen te communiceren en gegevens uit te wisselen.

iPeda zelf is een open systeem en geeft via meerdere webservices beveiligde toegang aan andere systemen. Op deze manier kunnen andere systemen bijvoorbeeld data ophalen of een workflow initiëren.

iPeda kan overweg met alle gangbare scenario’s en begrippen die een rol spelen bij applicatie en data integratie. Zoals REST en SOAP, direct of periodiek synchroniseren, push and pull etc.

De mogelijkheden en wensen van integratie verschillen per situatie.

Low code

Uitbreiden met low-code

Elke organisatie is anders en heeft net andere behoeften. Met low-code kunnen we in korte tijd maatwerk software leveren die precies aansluit bij die behoefte. Low-code heeft het grote voordeel dat er aanzienlijk minder computercode geschreven behoeft te worden in vergelijking met traditionele ontwikkel methoden. Hierdoor is het minder arbeidsintensief en de software eerder klaar.

Wij zijn experts in het ontwikkelen met low-code.

Aanpak

Onze werkwijze

Elke organisatie verschilt in de manier waarop er gewerkt wordt en welke applicaties er al in gebruik zijn. iPeda is dan ook geen kant-en-klare oplossing maar bestaat uit componenten die snel op maat worden samengesteld voor uw organisatie.

Als eerste brengen we gezamenlijk de bedrijfsprocessen in kaart. Van daaruit bepalen we gezamenlijk waar de meeste winst te behalen is en stellen een plan op. Na akkoord gaan we het uitvoeren.

iPeda maakt het mogelijk klein te beginnen en meteen al sterke verbeteringen te realiseren. Investeren in iPeda is dan ook snel terugverdiend.