Skip to main content

Gebruik APEX voor Oracle EBS maatwerk

Als je gebruiker bent van de Oracle E-Business Suite en het werken met de verschil­lende modules en functio­naliteiten plezieriger wilt maken, kun je er eigenlijk niet om heen: Oracle APEX biedt de moderne, overal te gebruiken interface waar veel afdelingen binnen organisa­ties naar op zoek zijn.

Hiermee kun je zeer gebruiks­vriendelijke en responsieve E-Business suite maatwerk ontwerpen, ontwikkelen en implemen­teren. Met alleen een web­browser en de reeds vertrouwde (PL/)SQL tools. Het betreft non-­intrusive maatwerk, wat betekent dat het een Oracle EBS maatwerk applicatie is die bovenop Oracle EBS gebouwd wordt.

ir. N. Klaver
Senior Oracle Consultant
E: nklaver@itium.nl

Of zijn er alternatieven?

Als je zonder Oracle APEX implementatie toch de user interfaces zou willen ontwik­kelen of aan­passen dan heb je twee alterna­tieven. Allereerst het, vrij traditionele, Oracle Forms. Het heeft altijd z’n doel gediend maar is in de nieuwe manieren van werken, bijvoorbeeld met mobiele devices, niet bruikbaar.

Een tweede alternatief is Oracle Framework. Daar kun je prima user inter­faces mee bouwen, maar wel op een, voor deze tijd, complexe manier. Het is een op Java gebaseerde tool waar relatief veel kennis en kunde voor nodig is en in veel organi­saties ontbreekt deze Java ontwikkel kennis. De snelheid van ontwik­kelen is hierdoor laag en de kosten voor onder­houd relatief hoog.

Steeds meer organi­saties, zowel profit als non-profit, maken om boven­staande redenen gebruik van Oracle APEX om aanpas­singen en uitbrei­dingen op Oracle EBS te realiseren.

Praktijk­case Oracle EBS maatwerk: E-facturatie

Recent hebben we met veel plezier een E-facturatie oplossing gebouwd voor een gemeente. Deze gemeente maakt gebruik van een derde partij voor het inscannen en afhandelen van inkoop­facturen. Dit bespaart de gemeen­telijke admini­stratie veel tijd. Deze facturen moeten echter uiteindelijk ook op de juiste manier terecht komen in de eigen admini­stratie van de gemeente. Dit hebben we gereali­seerd met behulp van een uitbrei­ding van Oracle EBS met APEX. De facturen worden via een open user interface digitaal naar de gemeente toegezonden.

Aan de zijde van de gemeente zorgt een custom interface op E-Business Suite ervoor dat de facturen netjes in de E-Business suite landen. Dit betreft validatie en ver­rijking aan de hand van gene­rieke regels. Oracle APEX is ingezet voor het beheer van de generieke regels en als berichten­monitor. Met de berichten­monitor kunnen gebruikers het proces monitoren en eventuele uitval behandelen zodat deze alsnog ingelezen kunnen worden.

Naadloze integratie

Klanten die gebruik maken van E-Business suite kunnen ook gebruik maken van alle voor­delen van Oracle APEX. Omdat het non-intrusive is, kun je al deze applicaties gewoon blijven gebruiken, maar wel op een veel duidelijkere en plezierige manier. Oracle APEX integreert goed met elke Oracle database applicatie, wat E-Business suite in feite is.

Oracle Apex is een PL/SQL oplossing. Wanneer er al database applicaties aanwezig zijn, is er meestal ook PL/SQL kennis aanwezig in de IT organisatie. In een vorige blog hebben we informatie gegeven rondom Oracle APEX opleidings­trajecten.

Deze naad­loze integra­tie betekent tevens dat er voor IT afdelingen een enorme kans is om niet alleen voor administratieve afdelingen het gebruikers­gemak met goede inter­faces te verbeteren, maar ook voor alle andere afdelingen, bijvoorbeeld HR.

Wat levert de combi APEX en Oracle EBS maatwerk op?

◉ Een mogelijkheid om bestaande applicaties sneller en beter te laten werken.
◉ Het faciliteert flexibeler werken, omdat er ook vanaf tablets of smart­phones gewerkt kan worden.
◉ Een kans om IT echt naar de business te brengen.
◉ Maar vooral: tevreden mede­werkers die veel plezieriger werken en minder fouten zullen maken

Kennis, expertise en begeleiding

Als laatste een paar tips voor een succes­volle implemen­tatie van Oracle APEX binnen uw bestaande Oracle database omgevingen:
1. Betrek medewerkers al in een vroeg stadium, zij gaan immers op een andere manier werken.
2. Betrek medewerkers bij het testen in demo-omgevingen. Dat kan namelijk prima, omdat aan­passingen snel gemaakt en afgestemd kunnen worden op de wensen van de desbetreffende medewerker.
3. Maak een aantal key-users mede­verantwoordelijk voor het eindresultaat. Als je een goed kern­team formeert is nazorg nauwelijks nodig.
Graag gaan wij verder met je in gesprek om te zien hoe snel je met Oracle APEX echt waarde kunt toe­voegen aan de bestaande Oracle E-Business suite implementaties.

Neem Contact Met Ons Op

Graag komen wij in contact. Bel of mail om nader kennis te maken.

ir. Bauke den Otter
Senior BI & Data specialist
T: +31 (0)6-24700066
E: botter@itium.nl

Gerda Ackermann
Sourcing
T: +31 (0)6-11164731
E: gackermann@itium.nl

ir. N. Klaver
Senior Oracle Consultant
E: nklaver@itium.nl

V. Bax
Senior Oracle Consultant
E: vbax@itium.nl

A. Aten
Senior Oracle Consultant
E: aaten@itium.nl