Skip to main content

Beheer & Onderhoud

Voor continuïteit en zekerheid.

ONZE ONDERHOUD- EN BEHEERDIENST ZORGT VOOR CONTINUITEIT EN ZEKERHEID VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN.

Veelal gaat het daarbij om kritische bedrijfsprocessen, waarvan je wilt voorkomen dat ze (tijdelijk) onbereikbaar zijn. Onze beheerservice zorgt voor continuïteit zodat jouw applicatie altijd bereikbaar is.  Met onze onderhoudsservice zorgen we voor doorontwikkeling zodat jouw applicatie altijd up-to-date is, zodat je niet tegen grote problemen aanloopt door verouderde software.

BEHEER

Met onze beheerservice zorgen we proactief voor optimale beschikbaarheid van de applicatie en onderliggende database. Applicatie en database draaien tegenwoordig vaak in de cloud waardoor deze vanaf elke locatie bereikbaar zijn, met onze beheerdienst zorgen we ervoor dat deze ook op elk tijdstip beschikbaar is. Wat wij we doen:

Monitoring & Logging
In alle software die wij ontwikkelen zit monitoring en logging ingebouwd.
Dit geeft inzicht in de oorzaak bij een eventuele calamiteit.

Back-up maken
Data is een belangrijk bezit. Wij zorgen voor back-ups zodat de data veilig gesteld is.

Performance bewaking & tuning
Naarmate een systeem langer in gebruik is wordt er meer data opgeslagen. Wij bewaken actief de performance en stellen parameters bij zodat het systeem goed blijft performen.

Updaten standaard componenten
Wij zorgen ervoor dat de verschillende standaard onderdelen zoals database en operating systeem up-to-date blijven. Dit doen we door het installeren van patches. Dit is zeer belangrijk met oog op de security.

Onderhoud

Met de onderhoudsservices reserveren we capaciteit om regelmatig aanpassingen en uitbreidingen in de software door te kunnen voeren.

Updaten om te blijven functioneren
Ook software heeft onderhoud nodig om optimaal te kunnen blijven functioneren. Naast de techniek die continu verandert levert het gebruik van een systeem vaak nieuwe wensen, inzichten en verbeterpunten. Daarnaast veranderen in de loop van tijd vaak de omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wet-en regelgeving die wijzigt. Dit zie je niet altijd aankomen en je hebt er ook weinig invloed op, maar lastig is het wel. Dit alles maakt dat het wenselijk is om regelmatig de software aan te passen.

Efficiënt onderhoud
Onze onderhoudsservice is bedoeld om efficiënt in te spelen op deze wensen. Dit kunnen kleine punten zijn zoals het aanpassen van een knop maar afhankelijk van de afspraken ook grotere. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe management rapportage.

Met onze onderhoudsservice zorgen wij ervoor dat de applicatie kan meebewegen met veranderingen in de bedrijfsprocessen. Heb je de wens voor een grote vernieuwing dan gaan we eerst met elkaar in gesprek wat precies de wens is en welke impact dit heeft op de software.

Jouw eigen software team
Of je als organisatie over eigen ontwikkelaars beschikt of niet, met de onderhouds- service heb je in feite de beschikking over een (extra) eigen ervaren software team. Dit verhoogd de digitale slagkracht en wordt door klanten als zeer prettig ervaren.

Wij beheren Oracle applicaties en database voor onder andere:

Wat zit er in het abonnement?

Zaken die meegenomen worden in het onderhoudsabonnement zijn:

1

Bug Fixing

2

OS en DB software patches

3

Adhoc zaken die direct opgepakt moeten worden

4

Adhoc vragen en/of ondersteuning van ons.

Breid je het abonnement uit met maintenance, dan kun je iedere sprint kleine aanpassingen inbrengen die wij meteen meenemen.

WIL JIJ WETEN HOE JE JOUW SOFTWARE KUNT ONDERHOUDEN?

Neem contact op!